bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 29.04.2013, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Aktualiazcja

Osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje

  • Dyrektor Zespołu Gimnazjum i Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Janiszewicach: Paweł Nyklewicz
  • Wicedyrektor: Renata Bryl
  • Wicedyrektor: Agata Cieślak

Kompetencje dyrektora i jego zastępców, Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego zawarte są w Statucie Szkoły, Rozdział IV - Organy szkoły i ich kompetencje.Opublikował: Paweł Nyklewicz
Publikacja dnia: 29.04.2013
Podpisał: Paweł Nyklewicz
Dokument z dnia: 29.04.2013
Dokument oglądany razy: 1 339