bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Nadzór i kontrola

Placówka jako podmiot publiczny może podlegać kontrolom upoważnionych organów: Kuratorium Oświaty, Organ Prowadzący – Urząd Gminy Zduńska Wola,
Kontrola dotyczy:

  • Zewnętrznego mierzenia jakości pracy szkoły;
  • Przeglądu i oceny szkoły pod względem bezpieczeństwa i opieki;
  • Teczek akt osobowych pracowników administracji i pracowników pedagogicznych;
  • Kart ewidencji czasu pracy;
  • Przestrzegania procedur awansu zawodowego nauczycieli;
  • Gospodarki pieniężnej;
  • Inwentaryzacji;


Opublikował: Paweł Nyklewicz
Publikacja dnia: 29.04.2013
Podpisał: Paweł Nyklewicz
Dokument z dnia: 29.04.2013
Dokument oglądany razy: 1 603